QB (Tromsø)

 Utvikler: Polarkanten AS som eies av Peab og Willumsen Eiendom med 50 % eierandel hver

Tomt kjøpt i 2012, og er regulert til næringsformål

Prosjektet er på totalt ca. 9.600 m2 BTA kontorarealer