Workinntopen (Tromsø)

 Vi har sørget for ventilasjon i 98 leiligheter.